อดัมส์เลิฟ ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมและเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ
ทีนี้ คุณมีแผนที่จะเข้าไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในอนาคตหรือไม่และเมื่อไร

ไม่ ผม/ฉันคงไม่ไปตรวจ
มี ไม่เกิน 3 เดือนข้างหน้า
มี ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า
มี น่าจะเกิน 6 เดือนข้างหน้า

Adam's Love thank you for visiting our website.
Now, when do you plan to have your next HIV test?

No, I will not test.
Within the next 3 months
3 - 6 months from now
More than 6 months from now