คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ไปที่ไหนบ้าง

คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการในสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
2. โรงเรียน อุปภัมช่างกล ขสทบ.
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
6. ศูนย์การศึกษาทางไกล ทบ.11 รอ.


ซึ่งสถานศึกษาทั้งหมดนี้จะมีครูแกนนำที่มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หลังจากที่ทีมคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ได้ดำเนินงานมากว่า 2 ปี ซึ่งเป็นการผลักดันให้ชุมชนเกิดการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายครูแกนนำจิตอาสา เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษากว่า 30 โรงเรียน ซึ่งในปีถัดไปทางคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่สามารถเพิ่มสถานศึกษาจากเดิม 6 แห่ง เป็น 8 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาที่จะผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีถัดไปได้แก่ โรงเรียนปทุมคงคา และโรงเรียนดุสิตพาณิชยการ

คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ยังลงพื้นที่ตามสถานประกอบการซาว์น่า ได้แก่
1. Trio Sauna รามคำแหง 46
2. Muffill Sauna – ถ.ลาดพร้าว ซอย 113
3. Macho Suana ซ.บรมราชนนนี 15
4. Absolute Sauna ซ.ลาดพร้าว 112
5. THE BEACH RESORT SAUNA ซอยปรีดีพนมยงค์ 42

สอบถามข้อมูล และวันเวลาได้ที่ คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-930-9393 หรือ 080-2630033 โทรศัพท์ : 02-256-4107-09 ต่อ 411 และ 412