คลินิกสุขภาพชาย
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพชายขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2551 โดยมีชายรักชายมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็น คลินิกสุขภาพชาย ขึ้นในปีต่อมา โดยมุ่งให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกสุขภาพชาย ชั้น 1 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 18.30 น. เสาร์  8.30 - 16.00 น.

104 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร +66 2 256 4107 - 09 แฟ็กซ์ +66 2 254 7577


พี่เล็ก (คุณชาญวิทย์ ปาคำ) และพี่เป้า (คุณวาสนา เสถียรธรรมวิทย์) มาเล่าให้น้องๆ ฟังถึงบทบาท และการให้บริการที่เป็นมิตรของคลินิกสุขภาพชาย และเรื่องสำคัญๆ ที่ชายรักชายควรรู้ ตั้งแต่เรื่องถุงยาง เอชไอวี ออรัลเซ็กซ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (แถมเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง อยู่ด้านล่างจ้ะ)มาฟัง พี่เล็กและพี่เป้าเล่าว่า พฤติกรรมอย่างไรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี