ยาต้านไวรัสเอชไอวีAsk Our Experts

วิธีการทานยาต้านไวรัส
ยาต้านไวรัสเอชไอวี
รายชื่อยาต้านไวรัส คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด:
แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทางคลีนิคนิรนาม มีประสบการณ์และความรู้ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มารับบริการ ในการจัดการดูแลรักษา รวมถึง มีกฏอย่างเคร่งครัดในการจ่ายยา ดังนั้น ยาดังกล่าว ทางคลีนิคนิรนามจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ และหมายเลขประกอบการแพทย์ พร้อมสำเนา เท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยในการขอรับบริการด้านยา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม

ราคายาต้านไวรัส ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

1. Abacavir 300
Trade Name: ZIAGENAVIR
Price/Tablet: 53 THB
Price/Bottle: 3,180 THB (60 tab)

2. Abacavir 600 + Lamivudine 300
Trade Name: KIVEXA
Price/Tablet: 105 THB
Price/Bottle: 3,150 THB (30 tab)

3. Atazanavir 200 (ATV)
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 134 THB
Price/Bottle: 8,040 THB (60 cab)

4. Atazanavir 300 (ATV)
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 220 THB
Price/Bottle: 6,600 THB (30 cab)

5. Darunavir 300 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 65 THB
Price/Bottle: 7,800 THB (120 tab)

6. Darunavir 400 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 97 THB 
Price/Bottle: 5,820 THB (60 tab) 

7. Darunavir 600 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 130 THB
Price/Bottle: 7,800 THB (60 tab)

8. Didanodine 250 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 250
Price/Tablet: 81 THB
Price/Bottle: 2,430 THB (30 cab)

9. Didanosine 400 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 400
Price/Tablet: 125 THB
Price/Bottle: 3,750 THB (30 cab)

10. Efavirenze 200 mg (MYLAN) (Generic)
Trade Name: EFAMAT
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 210 THB (30 tab)

11. Efavirenze 600 mg (MSD) (Original)
Trade Name: STOCRIN
Price/Tablet: 27 THB
Price/Bottle: 810 THB (30 tab)

12. Efavirenze 600 mg (MYLAN) (Generic)
Trade Name: EFAMAT
Price/Tablet: 10.50 THB
Price/Bottle: 315 THB (30 tab)

13. Efavirenze 600 mg (HETERO) (Generic)
Trade Name: ESTIVA-600
Price/Tablet: 9 THB
Price/Bottle: 270 THB (30 tab)

14. Etraverine 100 mg (ETV)
Trade Name: INTELENCE
Price/Tablet: 85 THB
Price/Bottle: 10,200 THB (120 tab)

15. Lamivudine 150 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 3.50 THB
Price/Bottle: 210 THB (60 tab)

16. Lamivudine 150 (ViiV) Original
Trade Name: EPIVIR
Price/Tablet: 102 THB
Price/Bottle: 6,120 THB (60 tab)

17. Lamivudine 150 + Nevirapine 200 + Stavudine 30
Trade Name: GPO-VIR S30
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 420 THB (60 tab)

18. Lamivudine 150 + Nevirapine 200 + Zidovudine 250
Trade Name: GPO-VIR Z250
Price/Tablet: 8.75 THB
Price/Bottle: 525 THB (60 tab)

19. Lamivudine 300 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 210 THB (30 tab)

20. Lopinavir/Ritonavir 100/25 (LPV/r)
Trade Name: ALUVIA
Price/Tablet: 17 THB
Price/Bottle: 1,020 THB (60 tab)

21. Maraviroc 150 (MVC)
Trade Name: CELSENTRI
Price/Tablet: 189 THB
Price/Bottle: 11,340 THB (60 tab)

22. Maraviroc 300 (MVC)
Trade Name: CELSENTRI
Price/Tablet: 189 THB
Price/Bottle: 11,340 THB (60 tab)

23. Nevirapine 200 mg (NVP)
Trade Name: NERAVIR
Price/Tablet: 6 THB
Price/Bottle: 360 THB (60 tab)

24. Raltegravir 400
Trade Name: ISENTRESS
Price/Tablet: 227 THB
Price/Bottle: 13,620 THB (60 tab)

25. Rilpivirine 25 (RPV)
Trade Name: EDURANT
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 210 THB (30 tab)

26. Ritonavir 100 mg (RTV)
Trade Name: NORVIR
Price/Tablet: 36 THB
Price/Bottle: 3,024 THB (120 cab)

27. Saquinavir 500 mg (SQV)
Trade Name: INVIRASE
Price/Tablet: 70 THB
Price/Bottle: 8,400 THB (120 tab)

28. Stavudine 30 mg (d4T)
Trade Name: STAVIR
Price/Tablet: 3.75 THB
Price/Bottle: 225 THB (60 cab)

29. Tenofovir 300 mg (LFASiA) Original
Trade Name: VIREAD
Price/Tablet: 45 THB
Price/Bottle: 1,350 THB (30 tab)

30. Tenofovir 300 mg (MYLAN) Generic
Trade Name: RICOVIR
Price/Tablet: 23 THB
Price/Bottle: 690 THB (30 tab)

31. Tenofovir 300 mg (HETERO) Generic
Trade Name: TENOF
Price/Tablet: 21 THB
Price/Bottle: 630 THB (30 tab)

32. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (LFASiA) Original
Trade Name: TRUVADA
Price/Tablet: 70 THB
Price/Bottle: 2,100 THB (30 tab)

33. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (MYLAN) Generic
Trade Name: RICOVIR-EM
Price/Tablet: 26 THB
Price/Bottle: 780 THB (30 tab)

34. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 (GPO) Generic
Trade Name: TENO-EM
Price/Tablet: 22 THB
Price/Bottle: 660 THB (30 tab)

35. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 + Efavirenz 600
(LFASiA) Original
Trade Name: ATRIPLA
Price/Tablet: 88 THB
Price/Bottle: 2,640 THB (30 tab)

36. Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 + Efavirenz 600
(MYLAN) Generic
Trade Name: TEEVIR
Price/Tablet: 35 THB
Price/Bottle: 1,050 THB (30 tab)

37. Zidovudine 300 + Lamivudine 150 (GPO) Generic
Trade Name: ZILARVIR
Price/Tablet: 8.50 THB
Price/Bottle: 510 THB (60 tab)

38. Zidovudine 300 + Lamivudine 150 (ViiV) Original
Trade Name: COMBID
Price/Tablet: 122 THB
Price/Bottle: 7,320 THB (60 tab)

38. Zidovudine 100 mg (AZT)
Trade Name: ANTIVIR
Price/Tablet: 3 THB
Price/Bottle: 300 THB (100 cab)คำแนะนำจากคุณหมอ แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ เกี่ยวกับวิธีการทานยาต้านไวรัส และการเปลี่ยนยา ทำได้หรือไม่