ตรวจเสียเนิ่นๆ ด้วย "แนท"


"แนท" การตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบใหม่ล่าสุด ที่คลีนิคนิรนาม

แนท หรือภาษาอังกฤษ Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) คือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่คลีนิคนิรนามเปิดให้บริการ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หรือมีความกังวลหลังจากมีความเสี่ยงมา โดยที่นวัตกรรมนี้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำมาก ท่านไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนอย่างที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะตรวจพบโดยแนท ที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังไปเสี่ยงมาวิดีโอจากแล็บตรวจแนท ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเพราะ "แนท" คือ วิธีการตรวจเลือดที่มีความไวกว่าวิธีการเดิม คือ แอนติ-เอชไอวี ที่ต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้นเคยต่อต้านเชื้อแล้วจึงตรวจพบ ซึ่งวิธีการ "แนท" นี้ ทำงานด้วยการตรวจเพื่อหาตัวเชื้อเอชไอวีโดยตรง ฉะนั้น เราจึงไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปหลังได้รับความเสี่ยงมา

วิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมานั้น คือ วิธีการตรวจแบบการหาแอนติบอดี คือ การตรวจหาการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อของร่างกาย ดังนั้น ปัญหาของวิธีนี้คือ ร่างกายต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตรวจหาเชื้อไวรัส แล้วจึงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อ และช่วงเวลาตั้งแต่ที่เราได้รับเชื้อมา จนถึงช่วงที่ร่างกายสร้างภูมินี้เองที่เราเรียกกันว่า ระยะฟักตัว หรือ (Window Period) 

ด้วยเหตุนี้ "แนท" จึงเป็นการช่วยร่นระยะเวลาฟักตัว และจะทำให้เรารู้เร็ว ไม่ต้องรอ หมดกังวล และเมื่อรู้แต่เนิ่นๆ เราก็ดูแลตัวเองได้เร็ว และยังยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที เพราะประโยชน์ของ "แนท" คือ แม่นยำ และรวดเร็วกว่าการตรวจแบบทั่วไปที่ตรวจหาแอนติบอดีที่ต้องใช้เวลารอหลังเสี่ยง 2 - 12 สัปดาห์
"แนท" นี้ คือนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและเร็วที่สุด ที่มีอยู่ในเวลานี้ และเปิดให้บริการคุณแล้วที่ คลีนิคนิรนาม

อยากรู้เพิ่มเกี่ยวกับ "แนท" ติดต่อที่คลีนิคนิรนาม
หรือไปฟังคุณหมอเล่าให้ฟัง 
หรือขอคำปรึกษาได้ตามที่เหล่านี้ 
หรือที่อดัมส์แชทรูม

ข้อแนะนำ: ข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถครอบคลุมคำปรึกษาทั้งหมด หรือคำตอบทั้งหมดได้ ดังนั้น หากท่านสงสัย หรือมีคำถาม เกี่ยวกับ "แนท" หรือ เอชไอวี/เอดส์ สามารถติดต่อที่คลีนิคนิรนามได้โดยตรง