อัตราค่าบริการ

NEW!!!
นวัตกรรมใหม่ของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี "NAT" (แน็ท) ตรวจได้เร็วกว่าวิธีทั่วไป สามารถตรวจพบการติดเชื้อ ตั้งแต่เพิ่งรับเขื้อมาเพียงประมาณ 7 วันขึ้นไป

อัตราค่าบริการ ฟรี****
เวลาให้บริการ 3 วันฟังผล
ติดต่อโดยตรงที่ คลีนิคนิรนาม
รายละเอียดบริการ / เวลาเปิดบริการ / อัตราค่าบริการ

*
การมารับบริการที่คลินิกนอกเวลาราชการ (เช่น เย็นวันพุธ และศุกร์ หรือวันเสาร์ จะมีค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ)

1.ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี   
           
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 19.00 น. / ส. 8.30 - 15.00 น.
- ตรวจแบบนิรนามทราบผลทันที 200 บาท (รู้ผล 1 ชั่วโมง)
- ตรวจโดยใช้สิทธิ์ประชาชนไทย (โดยยื่นบัตรประชาชน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง) จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ (ชำระค่าทำบัตร 20 บาท)
- ตรวจด้วยวิธี DNA-PCR 1,500 บาท  (รู้ผล 1 สัปดาห์)

2.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)              
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 19.00 น. / ส. 8.30 - 15.00 น.
- ตรวจแบบทราบผลทันที 200 บาท (รู้ผล 1 ชั่วโมง)

3.ตรวจซิฟิลิส (VDRL)                   
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 19.00 น. / ส. 8.30 - 15.00 น.
- ตรวจแบบ RPR 100 บาท (รู้ผล 1 ชั่วโมง)
- ตรวจแบบ TPHA 200 บาท (รู้ผล 1 ชั่วโมง)

4.ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่  (CD4)   
       
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 18.00 น. / ส. 7.30 - 15.00 น.
- ค่าบริการ 300 บาท (รู้ผล 2 วันทำการ)

5.ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด (Viral load)       
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 18.00 น. / ส. 7.30 - 15.00 น.
- ค่าบริการ 1,500 บาท (รู้ผล 5 วันทำการ)

6.ตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์           
จ-ศ. 7.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** พ., ศ. 16.30 - 19.00 น. / ส. 8.30 - 15.00 น. 
- ค่าบริการ 2,500 บาท / 5,000 บาท (รู้ผล 2-3 สัปดาห์)

7.ตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้ และหนองในเทียม (Gram stain)
*  
จ-ศ. 8.30-14.00 น. 
- ค่าบริการ 50 บาท (รู้ผล 1 ชั่วโมง)

8.ตรวจการติดเชื้อหนองในแท้ และคลาไมเดีย (หนองในเทียม) โดยใช้วิธีแนท (NAT)

จ-ศ. 8.30-14.00 น. 
- ค่าบริการ 800 บาท (รู้ผล 2 สัปดาห์)

9.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก               
จ-ศ. 8.30-14.00  น.
- ค่าบริการ 80-200 บาท (รู้ผล 3-4 สัปดาห์)

10.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก           
จ-ศ. 8.30-14.00 น.
- ค่าบริการ 250 บาท (รู้ผล 3-4 สัปดาห์)

11. ทายารักษาหูด                
จ-ศ. 8.30-14.00 น.
- ค่าบริการ 80 - 200 บาท

12.ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ***          
จ.-ศ. 08.30-15.00 น.
- ค่าบริการ 195 บาท/เข็ม

13.ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี ***          
จ.-ศ. 08.30-15.00 น.
- ค่าบริการ 2,254 บาท/เข็ม

14.ตรวจหาภูมิคุ้มเคยต่อไวรัสตับอักเสบ เอ และ ซี   
จ-ศ. 8.30-15.00 น.
- ค่าบริการ 400 บาท (รู้ผล 7 วันทำการ)

16.ตรวจหาภูมิคุ้มเคยต่อไวรัสตับอักเสบ บี       

จ-ศ. 8.30-15.00 น.
- ค่าบริการ 200 บาท (รู้ผล 7 วันทำการ)

17.คลินิกปรึกษาโรคผิวหนังสำหรับผู้ติดเชื้อ       
จ-ศ. 8.30-11.00 น.
- ตามใบสั่งแพทย์

18.คลินิกสุขภาพชายรักชาย (MSM Clinic)   
จ.-ศ. 08.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** ส. 8.30 - 15.00 น. 
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามาคลินิกนอกเวลาราชการจะมีค่าใช้จ่ายตามกำหนด****)


22. ให้บริการยาต้านไวรัส ** 
จ.-ศ. 08.30-16.30 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ**** ส. 8.30 - 16.00 น. 
- ตามใบสั่งแพทย์
- คนไข้เป็นผู้ชำระค่าตรวจทาง ห้องปฎิบัติการและค่ายาเอง
- ถ้ามาคลินิกนอกเวลาราชการ จะมีค่ายาเพิ่ม 10%


หมายเหตุ
* ราคายังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท
** ราคายังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ 100 บาท
*** ราคายังไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีน 50 บาท
****การมารับบริการที่คลินิกนอกเวลาราชการ (เช่น เย็นวันพุธ และศุกร์ หรือวันเสาร์ จะมีค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ค่าบริการเพิ่ม 20% ค่ายาเพิ่ม 10% และมีค่าบริการนอกเวลา 120 บาท)

อัตราค่าบริการ และเวลาทำการ ของคลีนิคนิรนาม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในหน้าเว็บนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรืออัพเดท ท่านสามารถสอบถามทางคลีนิคนิรนามโดยตรง