จุดตรวจใกล้บ้านท่านคลีนิคนิรนาม 
เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-252-2568-9
โทรสาร : 02-2547577
อีเมล์ : aids@trcarc.org
เว็บไซต์ : www.trcarc.org

ท่านสามารถตรวจสอบเวลาทำการ และอัตราค่าบริการ ได้ที่นี่


Ask Our Experts

เกี่ยวกับคลินิกสุขภาพชาย / คลีนิคนิรนาม