เราต้องการความช่วยเหลือจากท่านแน่นอน เราไม่ได้ต้องการต่อสู้เพียงลำพัง แคมเปญ "อดัมส์เลิฟ" มีรากฐานอยู่บนความร่วมมือของกลุ่มคนทุกกลุ่ม และทุกองค์กร เพื่อจะทำให้การรณรงค์สร้างความตระหนักนี้ส่งผลอย่างยั่งยืน  เราเพียงแต่มีหน้าที่ปลุกกระแส และหาแนวร่วมทางความคิด ไอเดีย แหล่งทุน หรือแม้แต่แรงกายแรงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็มีส่วนร่วมเดินไปกับเรา และร่วมเปลี่ยนสังคมนี้ ให้น่าอยู่ขึ้นอีกได้

อ่านแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งของเราล่ะก็ คลิกที่นี่