เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้อย่างไร

- สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชายรักชายในเมืองไทย ผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อเราจะใกล้กันอีกนิด

- ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เรื่องราวน่ารู้ และแคมเปญดีๆ

- ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ผู้มีเชื้อ คุณหมอ และคนทำงานด้านนี้

- ลดตราบาป เรื่องเพศ เพิ่มการยอมรับชายรักชายในสังคมไทย และลดตราบาปและความคิดเชิงลบเกี่ยวกับเอชไอวี และโรคเอดส์