อาสาสมัครศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ต้องการความช่วยเหลือจากน้องๆ และพี่ๆ ทุกท่านดังต่อไปนี้

 1. Adam's Love : เว็บไซต์อดัมส์เลิฟ ต้องการสร้างเครือข่าย และความร่วมมืออีกมากมาย ใครสนใจเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเราได้ดังต่อไปนี้ เว็บมาสเตอร์ โมเดอเรเตอร์ นายแบบ ถ่ายภาพและวิดีโอ นักเขียนด้านบันเทิง แฟชั่น ความงาม หรือช่วยงานคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่
  สนใจติดต่อมาได้ที่ และ info@adamslove.org
   
นอกจากนี้ เรายังเปิดรับอาสาสมัครโครงการด้าน MSM และเอชไอวี ดังนี้
 1. TNT-HIV 003 : โครงการสำรวจความเจ็บป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ (ยังไม่เริ่มยาต้านฯ) และไม่ติดเชื้อเอชไอวี   ต้องการอาสาสมัครซึ่งมีอายุ > 35 ปีขึ้นไปในแต่ละกลุ่มจำนวนกลุ่มละ 408 ราย

 2.  TNT-HIV 003.1 :โครงการสำรวจสุขภาพ กระดูกและวิตามินดีในกลุ่มกลุ่มผู้ติดเชื้อ (ยังไม่เริ่มยาต้านฯ) และไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยทางโครงการต้องการอาสาสมัครกลุ่มไม่ติดเชื้อจำนวน 70 คน กลุ่มติดเชื้อแต่ CD4 >350 จำนวน 55 คน และกลุ่มติดเชื้อ CD4< 350 และกำลังจะเริ่มยาต้านไวรัสจำนวน 110 คน
   
 3. SEARCH 014 : รับอาสาสมัครที่กินยาGPO-VirS30 mgหรือd4T 30 mg อายุ >18 ปี
 4. MSM VCT : รับ MSM อายุ > 18 ปี    ที่ไม่ติดเชื้อ  120 ราย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร  02 253 0996