ด้วยการบริจาคแน่นอน เราไม่ได้ต้องการต่อสู้เพียงลำพัง แคมเปญ "อดัมส์เลิฟ" มีรากฐานอยู่บนความร่วมมือของกลุ่มคนทุกกลุ่ม และทุกองค์กร เพื่อจะทำให้การรณรงค์สร้างความตระหนักนี้ส่งผลอย่างยั่งยืน  เราเพียงแต่มีหน้าที่ปลุกกระแส และหาแนวร่วมทางความคิด ไอเดีย แหล่งทุน หรือแม้แต่แรงกายแรงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็มีส่วนร่วมเดินไปกับเรา และร่วมเปลี่ยนสังคมนี้ ให้น่าอยู่ขึ้นอีกได้

ติดต่อเราที่
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10110
โทร  +66 2 256 4107 - 09 ต่อ 411 - 412
แฟ็กซ์ +66 2 254 7577
มือถือ +66 81 930 9393