จุดตรวจและรักษาในประเทศไต้หวัน
ถ้าเพื่อนกำลังหรือจะไปเที่ยวประเทศได้หวันล่ะก็ เผื่อเอาไว้ด้วยสถานที่เหล่านี้ หากเกิดเหตุการณ์คับขันใดๆ แล้วอยากตรวจเอชไอวี ก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเหล่านี้ที่ลิงค์กับอดัมส์เลิฟได้

ไทเป

Taipei Veterans General Hospital
No. 201號, Section 2, Shipai Road, Beitou District, Taipei City, Taiwan R.O.C.
http://www.vghtpe.gov.tw/doce/


ไต้หนาน
National Cheng Kung University Hospital

No.138,Sheng Li Road,Tainan, Taiwan 704, Taiwan, R.O.C.   Tel:886-6-2353535

http://www.hosp.ncku.edu.tw/nckm/index.aspx

เก้าฉง
Khaosiung Veteran General Hospital

No.386, Dazhong 1st Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 81362, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-7-3422121

http://www.vghks.gov.tw/English/