ออรัล เซ็กซ์ ทิปส์

แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค อธิบายถึงความเสี่ยงของการทำออรัลเซ็กซ์ ลองฟังกันดูจ้ะ