การรับเพร็พ-30 หากเป็นชาวต่างชาติ
สำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการบริการการจ่ายยาต้านไวรัส "ก่อน" การสัมผัสเชื้อ ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  โดยให้ยาเพร็พสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผู้มารับบริการจะได้รับการให้คำปรึกษา การตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และการทำงานของไต และพบแพทย์ พร้อมกับมีความพร้อมที่จะมาติดตามผลตามแพทย์สั่ง และจะได้รับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นด้วย ทั้งหมดนี้เป็นราคาเฉลี่ยวันละ 30 บาท/วัน 

ชาวต่างชาติที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook.