เพร็พ คือ อะไร?
เพร็ป คืออะไร?

เพร็ป (PrEP) ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis และเป็นส่วนสำคัญของการให้บริการการป้องกันเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี แต่มีความเสี่ยงสูง เพร็ปคือสูตรยาต้านไวรัสที่ให้ทานเป็นประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติด เชื้อเอชไอวี ถ้าเขาไปรับเชื้อมา ทุกวันนี้ เพร็ป ให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากในกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สูตรยานี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใน การลดการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ในกลุ่มชายหญิงทั่วไป และในกลุ่มผู้ใช้เข็มฉีดยาเสพติด
สอบถามหรือขอรับการเข้าร่วม "โครงการรับเพร็พฟรีกับอดัมส์เลิฟ" ได้ คลิกที่นี่ หรือคุยกันที่เฟสบุค พร้อม รับเสื้อกล้ามสุดเท่ห์จากอดัมส์เลิฟฟรี (ขอรับเสื้อกล้ามได้จากผู้ให้คำปรึกษาได้เลยครับ แค่บอกว่าได้รับข้อมูลมาจากเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ)

•ทางคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีนโยบายอย่างไรกับยา PrEP


จากข้อมูลที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการตรวจเลือดและรักษาทันที ซึ่งเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง จำนวนประมาณ 800 ราย ในกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ลำปาง และมหาสารคาม มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี พบว่าบรรดาผู้ที่มีผลเลือดลบเมื่อแรกเข้าโครงการไป เมื่อติดตามไปจะเกิดการติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมาในอัตราประมาณ 6-8 คน ต่อ 100 คน ต่อปี ทั้งที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมวิธีการป้องกันเอชไอวีอย่างอื่นๆ เข้าไปอีกเพื่อลดอัตราการติดเชื้อใหม่ลงให้ต่ำที่สุด

การกินยา PrEP เป็นวิธีการป้องกันเอชไอวีอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลสูงและมีความปลอดภัย หากมีการกินอย่างถูกวิธีและมารับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ทางคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงได้เริ่มเปิดให้บริการ “PrEP-30” ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม สามารถประเมินลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองได้ว่าเหมาะสมกับการเลือก PrEP มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการป้องกันเอชไอวีของตนเองหรือไม่ ช่วยประเมินความพร้อมของร่างกายเมื่อจะเริ่มใช้ PrEP และจ่ายยา PrEP โดยเน้นความสำคัญของการกินยา PrEP อย่างสม่ำเสมอและกลับมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการที่เลือกใช้ PrEP มีความเข้าใจและตั้งใจจะใช้อย่างจริงจัง คอยเฝ้าระวังผลข้างเคียง และหากพบว่าติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมาก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาด้วย