อาสาสมัคร

โครงการอ๊อพโพสิทส์ แอ็ทแทรคท์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกย์ที่มี ผลเอชไอวีบวก และลบ
โครงการนี้รับ “ผู้ชาย” ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบผลเลือดต่าง เข้าโครงการเป็นคู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อศึกษาผลของการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัส และปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่มีต่อความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ ไปยังคู่ฝ่ายที่มีผลเอชไอวีลบ
• เพื่อสำรวจผลของการมีโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ที่กระทบต่อความเสี่ยงใน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และเปรียบเทียบปริมาณเชื้อไวรัสเอช ไอวีในเลือดและในน้ำอสุจิในอาสา สมัครกลุ่มย่อย

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
• ท่านและคู่ เป็นผู้ชาย ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
• ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีผลการตรวจเลือด เอชไอวีเป็นบวกและอีกฝ่ายหนึ่งมีผลการ ตรวจเลือดเป็นลบ
• มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเฉลี่ย อย่างน้อยเดือนละครั้ง
• ท่านและคู่แสดงเจตนายินยอมและลงนาม เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นรายบุคคล และยินยอมให้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
• ท่านและคู่ ผ่านการทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอชไอวี, ยินยอมให้ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, มาคลินิคได้ตามนัด


ต้องใช้เวลานานเท่าใด
o 1 ถึง 2 ชั่วโมงในวันคัดกรอง
o 1-3 ชั่วโมงในวันเข้าร่วมโครงการวิจัย

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการรวม 24 เดือน ทางโครงการจะมีค่าชดเชยการเดินทางให้ทุกครั้งที่มาตามนัด

สนใจติดต่อ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 02 253 0996, 081 689 6749

----------------------------------


นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ต้องการความช่วยเหลือจากน้องๆ และพี่ๆ ทุกท่านดังต่อไปนี้ 

  1. Adam's Love : เว็บไซต์อดัมส์เลิฟ ต้องการสร้างเครือข่าย และความร่วมมืออีกมากมาย ใครสนใจเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเราได้ดังต่อไปนี้ เว็บมาสเตอร์ โมเดอเรเตอร์ นายแบบ ถ่ายภาพและวิดีโอ นักเขียนด้านบันเทิง แฟชั่น ความงาม หรือช่วยงานคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่
    สนใจติดต่อมาได้ที่ Facebook: AdamsloveThailand
     
นอกจากนี้ เรายังเปิดรับอาสาสมัครโครงการด้าน MSM และเอชไอวี ดังนี้

ใหม่ล่าสุด!!!! SEARCH รับสมัครอาสาสมัครด่วน!!! คลิกดูรายละเอียด ที่ภาพนี้เลยจ้ะ