จังหวัดอุบลราชธานี


ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงสามารถไปรับคำปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันเวลาทำการ:
  • ตรวจ HIV แบบรู้ผลในวันเดียวมีบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เท่านั้น (ส่วนบริการตรวจรักษา STI สามารถให้บริการได้ถึง 20.00 น)
     
  • วันอาทิตย์ เปิดสำหรับโครงการ Test&Treat เท่านั้น เวลา 13.00 - 17.00 น.

ไปดูของจริงกันเลยว่าบรรยากาศการตรวจเลือดที่นี่เป็นกันเองแค่ไหนใครยังไม่รู้จักศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ว่าเป็นอย่างไร ไปพบกับ นายแพทย์ปริญญา ชำนาญ อธิบายให้พวกเราฟัง