ผลข้างเคียงของการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี


ผลข้างเคียงของการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี


ชมวิดีโอคำแนะนำจากแพทย์หญิง แอนเน็ต ซอห์น ผู้อำนวยการ TREAT Asia อธิบายถึงผลข้างเคียงของการทานยาต้านไวรัสเอชไอวีแต่ละชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอฟวาไวแรนซ์ และเนวิราพีน แพทย์หญิงแอนเน็ตยังย้ำอีกว่า คนไข้ทุกคนควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลไข้อยู่ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนยาทุกชนิดวิดีโอนี้ เป็นคำแนะนำจากแพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และหน่วยวิจัย SEARCHการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจหรือไม่ โดยนายแพทย์ ยูจีน ครูน