Celebrity Gyan รับเชิญ คุณป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย

เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคมต่อจากนี้ไป จะเป็นวันรณรงค์การตรวจเอชไอวีแห่งชาติ ดังนั้น อดัมส์เลิฟ จึงทำ Celebriyt Gyan รับเชิญจากคุณป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย มาส่งต่อความรู้กัน กับคำว่า VCT (Voluntary Counseling and Testing) และความสำคัญของการตรวจเอชไอวี ไปฟังกันเลย