มาเป็นอาสาสมัครโครงการ "เพร็พ" กันเถอะ
ศูนย์วิจัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กำลังเปิดรับอาสาสมัครที่จะมาร่วมกัน หาข้อสรุปเพื่อวางนโยบายและการยอมรับการใช้ยาเพร็พ ฟังรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการรับสมัคร โครงการ และผู้ที่สามารถมาร่วมกับเรา หากคุณมีใจอยากช่วยสังคม ถึงเวลาแล้วจ้ะ มาฟังแพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค กันจ้ะ
ขอขอบคุณ แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค