พันธกิจและความสำคัญ

เรามุ่งหวังที่จะสร้งความตระหนักเรื่องเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย และสังคมโดยรวม ด้วยการเน้นเรื่องการป้องกันและหมั่นตรวจเช็ค เพราะนี่คือหัวใจของการมีสุขภาพดี และการแสดงออกความรักที่แท้จริง รักตัวเอง แคร์ผู้อื่น และเคารพคู่ของคุณ