เชื้อเอชไอวีในคู่รัก Serosorting or Seroguessing


การมีเพศสัมพันธ์ในคู่รักที่มีเชื้อเอชไอวีทั้งสองคน หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ไม่ต้องป้องกันก็ได้ ทว่า พฤติกรรมนี้ ทางการแพทย์เรียกว่า Serosorting (ซีโร่ซอร์ทติ้ง หมายถึง การที่คนที่มีเลือดบวกกับบวก และลบกับลบ มีเพศสัมพันธ์กัน หรือเป็นความสัมพันธ์ในสถานะเอชไอวีเหมือนกันนั่นเอง) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างกำลังได้รับความนิยม ในกลุ่มชายรักชายเรา  อย่างไรก็ดี การที่ไม่ป้องกันนั้น จะนำมาซึ่งการตัดสินสถานะเอชไอวีที่ผิด และยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยังมีผลต่อการติดเชื้อดื้อยาของทั้งคู่อีกด้วย