ยาต้านไวรัสเอชไอวี

วิดีโอนี้เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่คุณตรวจพบเชื้อเอชไอวีในร่างกาย อันดับแรกที่ต้องทำคือ ตรวจเช็คปริมาณเซลส์ซีดี 4 หรือเซลส์ภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากมีปริมาณต่ำกว่า 350 โดยปกติแพทย์จะทำแนะนำให้รับทานยาต้านไวรัส

โดยในวิดีโอนี้ คุณหมออธิบายถึงความแตกต่างของยาต้านไวรัสสูตรที่หนึ่งและสอง ว่าแพทย์จะวินิจฉัยอย่างไรในการจ่ายยาชนิดใด โดยเริ่มจากการดูปริมาณเซลส์ภูมิต้านทานควบคู่ไปกับปริมาณไวรัส ในร่างกาย จุดมุ่งหมายของการทานยาต้านไวรัส ก็เพื่อกดไวรัสให้มีปริมาณน้อยลง ไม่สามารถทำร้ายทหารซีดี 4 ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้ แล้วเซลส์ซีดี 4 ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น และทำให้เราแข็งแรงเป็นปกติ ไม่มีโรคแทรกซ้อน และการวินิจฉัยในการเปลี่ยนสูตรยานั้น จะทำก็ต่อเมื่อคนไข้มีอาการผลข้างเคียง หรือว่าปริมาณไวรัสไม่ลดลง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คนไข้จะต้องติดตามผลการตรวจและปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลคุณอยู่ สำหรับเดือนมิถุนายน เราขอนำเสนอเรื่องของยาหรืออาหารเสริมภูมิคุ้มกันว่า จะสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ อย่างไร 


Ask Our Experts (ภาษาไทย)


วิธีการทานยาต้านไวรัส