"สถานการณ์โรคเอดส์ในเอเชีย" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค


โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


(กรุณารอการดึงข้อมูล และคลิกที่รูป เพื่อดูภาพขยาย)