วัณโรคหายได้ ร่วมใจช่วยรักษาและป้องกัน

โฆษณารณรงค์การดูแลและป้องกันวัณโรค ชื่อ วัณโรคหายได้ ถ้าร่วมใจรักษาและป้องกัน ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรภาคีของเราเอง กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร2. ตอนที่ 2  Tuberculosis video by Bangkok Metropolitan Administration3. ตอนที่ 3 Tuberculosis video by Bangkok Metropolitan Administration

 4. ตอนสุดท้าย Tuberculosis video by
Bangkok Metropolitan Administration


5. Tuberculosis video by
Bangkok Metropolitan Administration