มะเร็งปากทวารหนัก
Ask Our Expertsแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค อธิบายโดยละเอียดว่าเชื้อ HPV คืออะไร และเกี่ยวข้องกับพวกเราชายรักชายอย่างไร


Anal Dysplasia

Ask Our Experts

HPV ในเพศชาย


HPV คืออะไร
HPV หรือ Human Papiloma Virus คือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ พบว่ามีไวรัส HPV มากกว่า 30 ชนิด ที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศ และทวารหนัก เชื้อนี้ติดต่อกันได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยคนส่วนมากที่มีเชื้อนี้โดยไม่รู้ตัว

HPV ไม่ใช่เชื้อเริมหรือเอชไอวี แต่ไวรัสทั้งหมดนี้สามารถแพร่ได้โดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และแสดงอาการแตกต่างกัน

เนื่องจากเชื้อนี้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดลักษณะเหมือนหูดจึงเรียกว่า papillomaviruses หูดนี้สามารถเกิดได้ที่มือและเท้า และยังเกิดที่คอ และอวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากเชื้อ HPV ได้มากกว่าร้อยชนิด คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหูดและไม่มีอาการและหายเองได้ แต่หูดบางชนิดสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่เกิดอาการ และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
เชื้อไวรัวหูดจะอาศัยอยู่เซลล์ผิวที่เรียกว่า Sqamous cell ซึ่งพบได้ที่ส่วนบนของผิวหนัง ปากมดลูก ช่องคลอก ทวาน ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย ปากและคอ


การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV) ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
เนื่องเชื้อนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์จึงทำให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธุ์ โรคที่พบจากการติดเชื้อนี้ได้แก่
    •    หูดที่อวัยวะเพศ
    •    มะเร็งปากมดลูก
    •    โรคอื่นๆได้แก่แผลที่อวัยวะเพศทั้งชาย และหญิง

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้น้อย
เชื้อไวรัสหูดบางชนิดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้น้อยได้แก่ HPVs type 6 และ 11 ทำให้เกิดโรคหูดที่เรียกว่า condyloma acuminatum เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้มาก
หากว่าเชื้อหูดที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักซึ่งเกิดจากเชื้อข้างล่างจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างสูง เชื้อดังกล่าวได้แก่ชนิด
    •    HPV-16
    •    HPV-18
    •    HPV-31
    •    HPV-35
    •    HPV-39
    •    HPV-45
    •    HPV-51
    •    HPV-52
    •    HPV-58
ไม่ว่าเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งจะสูงหรือต่ำร่างกายจะกำจัดออกหมดในสองปีประมาณร้อยละ 90 ของคนที่ติดเชื้อ
เชื้อ HPV ทำให้เกิดมะเร็งได้ที่ไหนบ้าง
นอกจากเชื้อ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อนี้ยังทำให้เกิดมะเร็งได้อีกหลายแห่ง
    •    ประมาณร้อยละห้าสิบของผู้ป่วยมะเร็งที่แคมใหญ่จะมีส่วนสัมพันธุ์กับ
การติดเชื้อ HPV
    •    มะเร็งที่อวัยวะเพศชาย
    •    มะเร็งช่องคลอด
    •    มะเร็งท่อปัสาวะ
    •    มะเร็งที่ต่อมทอนซิล มะเร็งที่ลิ้น

พบการติดเชื้อ HPV ในผู้ชายบ่อยแค่ไหน
    •    ประมาณร้อยละ1 ของวัยเจริญพันธุ์จะเคยเป็นโรคหูดหนึ่งครั้ง
    •    มะเร็งอวัยวะเพศชายพบได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้ขลิบอวัยวะเพศแล้ว
    •    มะเร็งที่ทวารหนักก็พบได้น้อย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะพบมะเร็งมากกว่าผู้ที่มีภูมิปกติ
    •    ผู้ที่เป็นเกย์ หรือมีเพศสัมพันธุ์ทั้งชายและหญิง จะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้สูงกว่าผู้ชายทั่วไป 17 เท่า
ถึงแม้ว่าจะพบการติดเชื้อได้บ่อยในผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่จะมีการติดเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูด หรือมะเร็ง

ผู้ชายจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV หรือไม่
ดังที่ทราบกันว่าการติดเชื้อ HPV ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ดังนั้นจะว่าว่าผู้ชายมีการติดเชื้อนี้บ่อยพอๆกับผู้หญิง แต่การวินิจฉัยอาจจะยากกว่าผู้หญิง เนื่องจากไม่มีอาการ นอกจากนั้นก็ยังพบวาการติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

การติดเชื้อ HPV รักษาได้หรือไม่
ประมาณร้อยละ70 ของผู้ป่วยร่างกายจะมีภูมิและกำจัดเชื้อออกจากร่างกายในหนึ่งปี ประมาณร้อยละ90 จะกำจัดออกหมดในสองปี เรายังไม่มียารักษาการติดเชื้อ HPV ที่เรารักษาคือรักษาเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการติดเชื้อ เช่นการกำจัดเอาหูดออก
การป้องกันการติดเชื้อ HPV
การป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ดีคือการหลีกเลี่ยงหรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
    •    ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อHPV ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้บางชนิด
    •    ไม่สำส่อนทางเพศ มีสามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว
    •    ไม่มีเพศสัมพันธุ์กับคนที่สำส่อนทางเพศ
    •    การสวมถุงยางอนามัยก็พอป้องกันได้แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากการถูไถของผิวหนังก่อนการสวมถุงยางก็สามารถติดเชื้อHPV ได้ และถุงยางก็ไม่สามารถคลุมอวัยวะเพศชายได้ทั้งหมด

อาการและอาการแสดงของโรคติดเชื้อ HPV ในผู้ชายเป็นอย่างไร
อาการของหูด
    •    มีก้อนหูดขึ้นที่ หัวอวัยวะเพศ ผิวหนัง อัณฑะ
    •    หูดอาจจะมีลักษณะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาบางๆ หรือเป็นแบบหงอนไก่
    •    หูดจะปรากฎขึ้นหลังสัมผัสเชื้อไม่กี่สัปดาห์

อาการของมะเร็งทวารหนัก
    •    อาจจะไม่มีอาการอะไร
    •    หรืออาจจะมาด้วยเรื่องเลือดออก คัน หรือมีกลิ่นเหม็นหรือน้ำเหลืองไหล
    •    หรือมาด้วยเรื่องก้อนต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต
    •    หรืออาจจะมีอาการท้องผูก อุจาระมีขนาดเล็ก

อาการของมะเร็งอวัยวะเพศ
    •    ผิวหนังจะซีดและหนาตัวขึ้นมา และมีก้อน
    •    มีก้อนขึ้นมา และอาจจะมีแผล มักจะไม่เจ็บปวด
    •    อาจจะไม่มีอาการจนกระทั่งมะเร็งลุกลามไปทั่ว


การติดต่อ

ผู้ชายจะได้รับเชื้อนี้จากการมีเพศสัมพันธุ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก โชคไม่ดีที่ไม่มีการตรวจหาว่าใครติดเชื้อHPV ในระยะเริ่มต้น และก็ไม่มีการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นเหมือนมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นคุณผู้ชายต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HPV และมั่นตรวจหาว่ามีหูดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือที่ทวารหนักหรือไม่

การรักษาโรคติดเชื้อ HPV
    •    ยังไม่มียาที่รักษาการติดเชื้อ HPV การรักษาส่วนใหญ่ก็รักาาตามอาการ หากมีหูดก็เอาออกทั้งการใช้ยาจี้ หรือการผ่าตัดเหมือนของผู้หญิง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  คลินิคนิรนาม
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่คลินิกสุขภาพชาย

หรือช่องทางเหล่านี้ข้อมูลจาก
www.siamhealth.netAnal Dysplasia