ความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยาง