เราทำอะไรAdam's Love คือ แคมเปญรณรงค์ด้านการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันและรณรงค์การตรวจเชื้อเอชไอวีและโรค เอดส์ ในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย และระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี


Ask Our Expertsมาฟัง รศ. แพทย์หญิง จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ แนะนำว่าคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ทำอะไร และมีบริการอะไรบ้าง ตลอดจน ความมุ่งหวังในการทำเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ เพื่อชายรักชายไทย ในการป้องกันและหมั่นตรวจหาเชื้อเอชไอวีAsk Our Experts

Dr. Nittaya Phanuphak at the Anonymous Clinic welcomes all men who have sex with men to visit Anonymous Clinic. Adam's Love is a social media campaign organized for MSM in Thailand.