เครือข่ายอดัมส์เลิฟ

โครงการนี้ จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ เพอร์เพิล เฮซ เอเชีย

หน่วยงานภายในศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผู้สนับสนุนด้านพีอาร์
ผู้ให้การสนับสนุนด้านสื่ออย่างเป็นทางการ