ใครคือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ?

MSM ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Men who have Sex with Men แปลว่า ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย หรือง่ายๆ ว่า ชายรักชาย คำนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 โดยคำนี้ใช้ในทางการแพทย์ สังคมศาสตร์ อันเป็นการแบ่งแยกทางพฤติกรรม ไม่ใช่ทางอัตลักษณ์ ดังนั้น หลายคนอาจเคยได้ยินกลุ่มนักวิจัย หรือคุณหมอเรียกว่า กลุ่ม MSM หรือเอ็มเฉยๆ นั่นก็คือ กลุ่มชายรักชาย นอกจากนี้ คำๆ นี้ยังรวมไปถึงเกย์ ไบเซ็กช่วล หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยก็ได้
ส่วน TG นั้น ก็เป็นซับเซ็ทของ MSM ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Transgender หรือที่เรารู้จักกันว่า สาวประเภทสอง นั่นเอง

ทว่า ปัจจุบันนี้ สังคมไทยเรามีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การยอมรับในความลื่นไหลทางเพศก็มีทิศทางที่เป็นไปได้มากขึ้น ดังนั้น เวลาที่เราพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศ เราจะไม่แบ่งเป็นกลุ่มๆ อีกต่อไป แต่เราจะพูดรวมไปเลยเป็น กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือในภาษาอังกฤษเป็นคำย่อว่า LGBT (หรือ GLBT)
L มาจาก Lesbian (เลสเบี้ยน) G คือ Gay (เกย์) B คือ Bisexual (ไบเซ็กช่วล) และ T มาจาก Transgerder/Transsexual (คนข้ามเพศ) คำๆ นี้มีมาในยุค 1990 เช่นกัน เห็นได้บ่อยๆ ในสื่อนานาชาติ และสื่อสารมวลชนไทยก็ใช้ LGBT เช่นกัน

ประเทศไทยของเรา มีจำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มชายรักชายทั้งสิ้นประมาณ 560,000 คน จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก และ 3 ใน 10 ของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร มีเชื้อเอชไอวี ดังนั้น การรณรงค์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสิทธิความหลากหลายทางเพศ และการรณรงค์เพื่อป้องกันเอชไอวี มีมากมายหลายแห่ง และดำเนินการมาเป็นเวลานาน อาทิ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ชุมชนบางกอกเรนโบว์ ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย (Thai Queer Resources Centre) มูลนิธิเอ็มพลัส เป็นต้น และยังมีสื่อสารมวลชนหลากหลายที่ทำสื่อออกมารองรับตรงนี้ เช่น G Space และ Pink Mango ส่วนนิตยสาร Attitude เป็นหนังสือหัวนอกออกมาสักระยะที่รวบรวมไลฟ์สไตล์สำหรับชายรักชาย

ที่สำคัญ องค์กรที่ทำงานด้านเอชไอวี และให้การสนับสนุนกลุ่มชายรักชาย อันได้แก่ คลินิกสุขภาพชาย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, คลินิกชุมชนสีลม, ชมรมเพื่อนวันพุธ และเดอะพอส เป็นต้น

ดังนั้น นอกจากจะทำความรู้จักว่า MSM แปลว่าอะไรแล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับ MSM ก็คือการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เราเป็นชายรักชายรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนาน และปลอดภัย เพราะจริงๆ แล้ว คำว่าสุขภาพในที่นี้ หมายรวมไปตั้งแต่ สุขภาพกาย-ใจ ฟิตเนส เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนั่นคือเป้าหมายของเว็บไซต์ อดัมส์เลิฟ ที่ทำขึ้นเพื่อชายรักชายทุกคน
MSM Awareness & Sensitivity Handbook Thaiไปที่:
- คลินิกสุขภาพชาย
- ยาต้านเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส (เพร็พและเป๊ป)
- คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่
- 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการตรวจเอชไอวี


SOURCE: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, WHO, wikipedia
ข้อมูลอ้างอิง

- Family Health International (FHI), and Bureau of AIDS, TB, STI, Department of Disease Control, Ministry of Public Health Thailand. The Asian epidemic model: projections of HIV/AIDS in Thailand
2005–2025. Bangkok, FHI, Ministry of Public Health, 2008. Available at: http://www.fhi.org/en/ HIVAIDS/pub/res_AEM_2005-2025.
htm (accessed 20 November 2009).

- Beyrer C et al. Same-sex behavior, sexually-transmitted diseases and HIV risks among young northern Thai men. AIDS, 1995, 9:171–176.

- Sittitrai W et al. Thai sexual behavior and risk of HIV infection. Bangkok, Thai Red Cross
Society, 1992.

-van Griensven F et al. The prevalence of bisexual and homosexual orientation and related health risks
among adolescents in northern Thailand. Archives of Sexual Behavior, 2004, 33:137–147.

- Central Intelligence Agency. The World Factbook: Thailand. 2009. Available at: https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/th.html#People (accessed on 5 August 2009)