ทีมงานอดัมส์เลิฟ

โครงการนี้ จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

อำนวยการและปรึกษาโครงการ โดย
 • ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค 
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
   
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์
  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  หัวหน้าทีมวิจัย SEARCH
   
 • แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
  รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  รองหัวหน้าทีมวิจัย SEARCH 

   
กองบรรณาธิการ โปรดักชั่น และคอนเซ็ปท์ไดเร็คชั่น โดย เพอร์เพิล เฮซ Purple Haze Asia
 • ธารันดีป สิงห์ อานันท์ (ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ และบก.)
 • ฉัตรติยา นิตย์ผลประเสริฐ (ผู้จัดการโครงการ และกองบก.)
   
ภายถ่ายแฟชั่น โดย
 • คุณหฤหรรษ์ แอร์รี่ นพวรรณ
ภาพถ่ายนายแบบ โดย
 • ธนพล แก้วพริ้ง

จัดทำวิดีทัศน์ โดย

 • เพอร์เพิล เฮซ
   
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม MSM
 • คุณศิริพร โนนน้อย
ให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาและอดัมส์แชทรูม
 • คุณเกรกอรี่ คาร์ล