เอชไอวี คืออะไร

เอชไอวี คืออะไร

เอชไอวี ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นไวรัสสาเหตุของ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ ในปีพ.ศ. 2552 ยูเอ็นเอดส์ได้สำรวจพบว่า มีประชากรมากกว่าครึ่งล้านในประเทศไทยที่มีเชื้อเอชไอวี และ 28,000 คนที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เชื้อเอชไอวี คือไวรัสที่เข้าไปทำลายเซลส์เม็ดเลือดที่จำเป็นของร่างกายในการเป็นปราการต่อสู้กับโรคต่างๆ  (หรือที่เรียกว่า ซีดีสี่ CD4) ทำให้ระบบภูมิต้านทานล้มเหลว และทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน


เชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อได้ทางเลือด อสุจิ สารคัดหลั่ง หรือน้ำนม
  • การมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชไอวีโดยขาดการป้องกัน  อย่างไรก็ดี อัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อจะมีสูงขึ้นเมื่อ มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนั้น ผู้รับจะมีความเสี่ยงสูงกว่า
     
  • การมีเพศสัมพันธ์เสรี  หรือการมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แทรกซ้อนอยู่ด้วย จะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่า นอกจากนี้ ออรัลเซ็กซ์ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน แต่จะน้อยการมีเพศสัมพันธ์โดยตรง
     
  • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
     
  • การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ซื่งเป็นการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์ การให้กำเนิด และการให้น้ำนมลูก
การตรวจเลือด คือวิธีการหาเชื้อเอชไอวีในร่างกาย ซึ่งเมื่อตรวจพบแล้ว จะมีค่าเป็นเลือดบวก แม้ว่าทุกวันนี้ จะยังไม่มีการรักษาให้เชื้อเอชไอวีหมดไปได้ แต่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาว เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีเชื้อ ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัส และดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

"ถ้ารู้เร็ว ก็ดูแลตัวเองได้เร็ว"
การตรวจและรักษาอย่างเนิ่นๆ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลร่างกายและชีวิต ไปตรวจที่คลีนิคนิรนามวันนี้ ตรวจฟรี และไม่ต้องเผยชื่อและตัวตนของคุณ

คลีนิคนิรนาม ให้บริการการตรวจหาเชื้อที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและรวดเร็ว โดยไม่มีการถามชื่อคนไข้แต่อย่างใด

หากยังมีข้อสงสัยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ ออรัลเซ็กซ์ เพศสัมพันธ์ หรือเชื้อเอชไอวี... ติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ 24 ชั่วโมงSOURCE: CDC.GOV, AIDS.ORG