โฆษณาเปิดตัว Adam's Love โดยป้าต้อ คุณมารุต สาโรวาท

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์

One Voice "Adam's Love"

Songkran Festivities

กิจกรรมวันส่งเสริมการดูแลสุขภาพของเยาวชน

Fashion Show & Party @ Trio Sauna

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2554

"สถานการณ์โรคเอดส์ในเมืองไทย" บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

On the Occasion of World AIDS Day (WAD) โดยคลินิกชุมชนสีลม

พรีเซ็นท์เทชั่น โดยแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค

เริ่มปีใหม่ กับวิธีคิดใหม่ๆ ไปกับอดัมส์เลิฟ

1 กรกฎาคมของทุกปี - วันรณรงค์การตรวจเอชไอวี

วันเอดส์โลก 2555 "เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์ได้"

ตรวจเลือดฟรีทั้งเดือนที่ห้างใกล้บ้านท่าน