Adam's Webboard

ขอสอบถามครับ

by หมอ [12 Feb 2018 ]
ผมไปตรวจหลังจากคิดว่าได้รับเชื้อประมาณ 10วัน และ30กว่าวัน ผลประกฏว่าไม่เป็นอะไร แต่ผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วตอนนี้ผมมีอาการปวดหัว ไอ และมีผื่นคันขึ้นบริเวณร่างกาย และร่างกายเพลียๆ ตอนนี้ผมควรทำยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
13 Feb 2018
หากคุณตรวจเลือด HIV หลังมีความเสี่ยงมาแล้วเกิน 28 วัน ผลที่ได้สามารถเชื่อถือได้แล้วค่ะ ทั้งนี้ อาการทางกายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นตัวระบุชัดเจนว่าคุณมีเชื้อหรือไม่ ผลเลือดจะบอกได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในผลเลือดที่ตรวจมาค่ะ หากคุณไม่มีความเสี่ยงเพิ่ม ผลจะไม่เปลี่ยน ทั้งนี้ หากอาการนั้นทำให้คุณกังวลใจ สามารถเข้ารับการตรวจเลือด HIV ได้ทันทีค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
14 Feb 2018