Adam's Webboard

อยากให้ ทางทีมงาน อัพเดท เกี่ยวกับ ความคืบหน้า

by V [08 Feb 2018 ]
อยากให้ทางทีมงานอัพเดทเกี่ยวกับความคืบหน้าการรักษาเอชไอวี แนวโน้มในอนาคตเชั่นงานประชุมที่บางกอกลาสุดม
ผู้ติดเชื้อมีความคาดหวังจะหายขาดได้ หลื ไม้?
ในตอนนี้ คำว่าหายขาดทางการแพทย์หมายึง การตรวจไม่พบไวรัส ซึ่งหมายถึงการควบคุมเชื้อได้ อ่านบทความอ้างอิงได้จาก กดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
09 Feb 2018