Adam's Webboard

การใช้นิ้วครับ

by PM [07 Feb 2018 ]
สอบถามเกี่ยวกับการใช้นิ้ว จับอวัยวะเพศหญิงที่ไม่มีน้ำหล่อลื่น ประมาณ 2 นาที จับเพียงภายนอกไม่ได้ล่วงเข้าในช่องคลอดครับ พึ่งตัดเล็บมา 2 วัน ไม่ทราบมีความเสี่ยงหรือไม่ครับ และเเผลที่จะเกิดการติดเชื้อต้องขนาดไหนครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิงครับ

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
08 Feb 2018
3555 ทำแบบสอบถามแล้วครับ

reply: PM
08 Feb 2018
ก่อนอื่นขอยกองค์ประกอบเพื่อพิจารณาความเสี่ยงให้คุณทราบ เพื่อพิจารณาร่วมกัน โดยเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จะต้องมีปัจจัยครบทั้ง 4 ข้อดังนี้ค่ะ

1. ทางออกของเชื้อ เชื้อ HIV จะอยู่เลือด สารคัดหลั่ง หรือของเหลวในช่องคลอด ของร่างกายของผู้ที่มีเชื้อ"เท่านั้น"
2. ปริมาณของเชื้อ จะต้องมีมากพอที่จะแพร่ หรือทำให้ติดต่อได้
3. การอยู่รอด เชื้อจะไม่สามารถอยู่รอดภายนอกร่างกายได้
4. ทางเข้าของเชื้อ ช่องทางเข้าของเชื้อ เช่น แผลที่อวัยวะเพศ หรือแผลบริเวณเยื่อบุอ่อน

ในกรณีของคุณ ไม่มีทางออกของเชื้อ ซึ่งในที่นี้คือของเหลวในช่องคลอด ดังนั้นจึงเป็นเพียงการสัมผัส ซึ่งไม่มีความเสี่ยงค่ะ และจากความกงัวลเรื่องการตัดเล็บ แผลที่เป็นทางเข้าของเชื้อ จะเป็นแผลที่เยื่อบุอ่อน ซึ่งนิ้ว ไม่ใช่เยื่อบุอ่อน หากมีแผล ต้องเป็นแผลที่เชื้อสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ มีความกว้าง และลึกพอค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
08 Feb 2018
ขอบคุณครับ

reply: PM
08 Feb 2018