Adam's Webboard

ไวรัสตับอักเสบมีผลต่อการฟักเชื้อ hivหรอคับ

by Oat [05 Dec 2017 ]
คือสงสัยคับ ไวรัสตับอักเสบมีผลต่อการฟักเชื้อ hivหรอคับ รบกวนทีคับ
โดยปกติระยะเวลาฟักตัวของเชื้อเอชไอวีนั้น จะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 12 สัปดาห์หลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย หากเราได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีพร้อมกับเชื้อไวรัสเอชไอวี ระยะฟักตัวของเอชไอวีก็จะยังอยู่ที่ 2 ถึง 12 สัปดาห์หลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายเช่นกันค่ะ

ในกรณีที่คุณมีความเสี่ยงไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ ที่มีเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี และเกิดมีอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในระยะเฉียบพลันร่วมด้วย จะต้องตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ 6 และ 12 เดือนจึงจะถือว่ายืนยันผลการตรวจค่ะ แต่ทั้งนี้ย้ำว่าคุณต้องมีอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในระยะเฉียบพลันเกิดขึ้นร่วมด้วยหลังเสี่ยงมา ในกรณีนี้อาจทำให้ระยะเวลาฟักตัวของเอชไอวียาวนานขึ้น ซึ่งหากสงสัยว่ามีเชื้อหรือยังไม่ทราบสถานะของไวรัสตับอักเสบบีและซี แต่มีประวัติดังต่อไปนี้

- มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
- ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
- ใช้เข็มสัก สีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน หรืออุปกรณ์เจาะหูที่สัมผัสเลือดของผู้ติดเชื้อ
- ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน
- ใช้มีดโกน ที่ตัดเล็บ ร่วมกับผู้มีเชื้อ
- ถูกเข็มตำจากการทำงาน
- รักร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อ
- สัมผัสเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อ โดยผ่านเข้าทางบาดแผล
ทีมงานอดัมส์เลิฟขอแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจหาภูมิที่มีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อจะได้รับการรักษาทันท่วงทีค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
06 Dec 2017
คือไม่มีอาการเฉียบพลันคับ และไม่เคยมีประวัติคับ เคยแต่ไปอาบอบนวดมาคับ ใส่ถุงคับ เลยสงสัยคับ และอากาตาเหลืองตัวเหลือง ผมก็ไม่มีน้ะคับ

reply: Oat
06 Dec 2017
แล้วผม ปิดเคสได้แล้วยังคัย

reply: Oat
06 Dec 2017
หากคุณเข้ารับการตรวจเอชไอวีหลังจากมีความเสี่ยงมาแล้วเกิน 28 วัน ผลเลือดสามารถเชื่อถือได้แล้วค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
06 Dec 2017