Adam's Webboard

ถามความเสี่ยงครับ

by คนทำพลาด [04 Dec 2017 ]
ผมไปตรวจเลือดคลินิคเอกชนมาเมื่อวานโดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ผลตรวจเป็นลบ
แต่ผมเห็นว่าจะมีหลอดำหรับดูดเลือดจากปลายนิ้วอันเล็กๆกับสำลีก้อนกลมๆสำหรับปิดแผลวางบนถาดเหล็กตรงๆ โดยถาดเหล็กอาจจะถูกใช้กับหลายๆคนที่ไปตรวจ(หลังดูดเลือดหลอดก็วางบนถาดเหล็กที่ว่า ชุดตรวจเลือดก็วางบนถาดเหล็ก)
ผมมีโอกาสเสี่ยงจากเลือดที่อาจค้างตรงถาดเหล็กแล้วมาสัมผัสแผลเจาะเลือดผ่านหลอดกับสำลีที่ว่ามาไหมครับ

เชื้อ hiv ไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ภายนอกร่างกายมนุษย์ได้ค่ะ เมื่อสัมผัสกับอากาศ หรือออกมานอกร่างกายแล้ว เชื้อจะลดประสิทธิภาพลงจนไม่สามารถแพร่เชื้อได้ โดยทั่วไปสถานบริการทางการแพทย์จะให้ความสำคัญกับความสะอาดอยู่แล้วเป็นปัจจัยสำคัญค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
06 Dec 2017