Adam's Webboard

สอบถามค่ะ

by Salinla [08 Oct 2017 ]
มีเพศสัมพันธ์ไปเมื่อต้นปี ถ้าตรวจ ยังเป็นระยะที่ตรวจพบไหมคะ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ 

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
09 Oct 2017
จากระยะเวลาดังกล่าวของคุณ Salinla นั้น สามารถตรวจพบได้ค่ะหากได้รับเชื้อมาจริง ๆ เนื่องจากระยะเวลาจะอยู่ที่ 28 วันขึ้นไปค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
09 Oct 2017