Adam's Webboard

จูบตอนเป็นแผลร้อนใน

by sethahoke [02 Aug 2017 ]
ผมไปมีอะไรกับผู้ชายมาครับ
เมื่อวันที่ 13 กรก 2560 ผมไปมีอะไรกับผู้ชาย ตอนนั้นผมเป็นร้อนใน ผมออรัลให้ กับ จูบเขา ผมมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าคู่นอนผมมีเชื้อ HIV

ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
03 Aug 2017
แผลร้อนในอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ แต่การติดเชื้อนั้นเราต้องประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมด้วยค่ะ เช่น การที่เราเป็นแผลร้อนในอยู่และไปจูบกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น น้ำลายเป็นสารคัดหลั่งที่มีปริมาณของเชื้อน้อยมาก โดยปกติแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือมีน้อยมาก จึงมีความเสี่ยงต่ำมาก

โดยทั่วไปแผลที่อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ต้องเป็นแผลสดที่เปิดกว้าง และสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีปริมาณเชื้อมากเช่น น้ำอสุจิ น้ำคัดหลั่งในช่องคลอด หรือ เลือดโอกาสเสี่ยงจึงเพิ่มมากขึ้น ในอีกกรณีอื่นๆ เช่น เป็นแผลร้อนในและทำ Oral sex ให้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นเอชไอวีโอกาสเสี่ยงย่อมมีมากขึ้น เนื่องจากน้ำอสุจิเป็นสารคัดหลั่งที่พบเชื้อในปริมาณสูงค่ะ

การจูบกันตามปกติในขณะที่เป็นร้อนในจัดเป็นความเสี่ยงต่ำ แต่การทำ Oral sex ในขณะที่ปากของเราเป็นร้อนในอยู่นั้น ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย แนะนำให้คุณ sethahoke เข้ารับการตรวจเลือดดีที่สุดค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
04 Aug 2017