Adam's Webboard

การนวดอวัยะเพศ

by มะตูม [31 Jul 2017 ]
เมือไม่กีวันผมไปนวดมาและได้นวดกระปู่ให้ด้วยโดยไม่มีการสอดใส่ให้กันและกันครับ
1. ผมมีนำตรงปลายอวัยะเพศออกมา แล้วฝ่ายหญิงเอานิ้วมาสัมผัส
จะติดไม่
2 ผมมีแผลตรงปลายอวัยวะเพศ เป็นมา 5 วันแล้วแผล จะติดไม่กรณีที่เข้าใช้มือมานวด
3. ผมไม่ทราบว่ามือฝ่ายหญิงมีแผลหรือไม่
ช่วยตอบหน่อยครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามายังอดัมส์เลิฟ

เพื่อช่วยในการประเมินปัจจัยแวดล้อมและตอบคำถามของคุณ ทางทีมงานขอให้ท่านทำแบบสอบถามในลิงค์ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้หมายเลขตั๋วที่ใช้อ้างอิง ซึ่งทางเราจะทราบทันที และจะดำเนินการตอบคำถามให้ท่านทันทีหลังจากที่ท่านได้ตั๋วแล้ว

คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบสอบถามเลยครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
01 Aug 2017
การติดเชื้อเอชไอวีสามารถติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ซึ่งเราจะขอยกปัจจัยการติดเชื้อมาให้คุณพิจารณา ซึ่งการจะติดเชื้อนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยครบ 4 อย่างนี้คือ

1. ทางออก : เชื้อเอชไอวีต้องออกจากร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อ โดยทั่วไปผ่านทางเลือด น้ำอสุจิ หรือของเหลวในช่องคลอด

2. การอยู่รอด : ร่างกายมีสภาวะเหมาะสมสำหรับเชื้อ แต่เมื่อออกจากร่างกายเชื้อจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะเวลานาน

3. ปริมาณ : จะต้องมีปริมาณเชื้อที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อ

4. ทางเข้า : เชื้อเอชไอวีจะต้องมีทางเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อก่อให้เกิดการติดเชื้อ

ในกรณีของคุณนั้น ไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่มีแผล ไม่สัมผัสเลือก หรือสารคัดหลั่งใด ๆ ไม่มีความเสี่ยงค่ะ

ทีมงานอดัมส์เลิฟ


reply: AdamsLove
01 Aug 2017